Ubezpieczenia Nowy Sącz

Od ponad 15 lat zajmujemy się ubezpieczeniami. W Nowym Sączu świadczymy usługi klientom indywidualnym i firmom. Dysponujemy szeroką ofertą polis ubezpieczeniowych.

W naszej ofercie znajdują się m.in. następujące ubezpieczenia:

  • komunikacyjne: OC, AC, Assistance, NNW,
  • majątkowe: mieszkań, domów, obiektów gospodarczych, lokali, wyposażenia,
  • dla przedsiębiorców, m.in. cybernetyczne, od utraty zysku, all risk, pracownicze,
  • turystyczne, w tym wypadkowe, medyczne, Assistance, OC, bagażu,
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • na życie,
  • rolne,
  • inwestycyjne,
  • ochrony prawnej.

 

Rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie zabezpiecza w żadnym stopniu osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny, choćby nieumyślnie lub pozostawała jedynie częściowo odpowiedzialna za jego skutki. Wsparcie finansowe rekompensujące m.in. koszty medyczne oraz szkody majątkowe zostaje udzielone wyłącznie pozostałym uczestnikom zdarzenia. Aby również takie wsparcie otrzymać (niezależnie od tego, po czyjej stronie leży wina), można zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia Autocasco.

Ubezpieczenie AC obejmuje samochód wraz z wyposażeniem – nie tylko w razie wypadku, ale także kradzieży czy uszkodzenia pojazdu w innych okolicznościach. Natomiast rozszerzenie polisy o Assistance zapewnia otrzymanie bezpośredniej, natychmiastowej pomocy w trudnej sytuacji, np. w formie samochodu zastępczego.

 

Samochód, dom i rodzina wycięta z papieru

 

Czym jest ubezpieczenie?

Polisa, zarówno na życie jak i majątkowa, jest umową prawa cywilnego zawieraną z towarzystwem ubezpieczeń. Na podstawie zawartego porozumienia zakład zobowiązany jest do wypłaty świadczenia finansowego w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Każda umowa ma ściśle określone warunki. Jeśli nie zostaną one spełnione, otrzymanie wypłaty z firmy ubezpieczeniowej może być utrudnione lub nawet niemożliwe.

Ubezpieczenia dzielą się na osobowe i majątkowe. Pierwsze zapewniają wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zaistnienia wskazanych w umowie zdarzeń losowych, np. choroby, kalectwa a nawet śmierci. Polisy majątkowe dotyczą szkód w mieniu lub odpowiedzialności cywilnej. Mogą mieć skrajnie różne zakresy ochrony, dlatego ważne jest, by klient dokładnie określił, jakiej ochrony oczekuje i na wypadek jakiego zdarzenia.

 

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Nawet jeśli wybierają się Państwo na wycieczkę zorganizowaną przez biuro podróży, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia turystycznego, które zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas podróżowania po Polsce lub w innych krajach. Mając taką polisę można liczyć na pomoc ubezpieczyciela w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w umowie, np. jeśli ulegniemy wypadkowi w obcym kraju, możemy liczyć na zapewnienie leczenia lub rehabilitacji.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Każdy rolnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia rolniczego od odpowiedzialności cywilnej. Właściciel gospodarstwa ma obowiązek wykupienia polisy na budynki gospodarcze. Polisa musi być wykupiona nawet jeśli dana osoba nie prowadzi działalności rolniczej. Należy pamiętać, że ochrona musi obejmować też budynki o powierzchni powyżej 20 m2, które są trwale związane z gruntem i wydzielone za pomocą specjalnych przegród.