Rejestracja samochodu Nowy Sącz

W przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy oprócz podstawowych formalności związanych z rejestracją pojazdu należy jeszcze dopełnić m.in. obowiązku wykonania tłumaczenia samochodowego. Oznacza to, że dokumentacja potrzebna do zarejestrowania pojazdu musi zostać przetłumaczona na język polski przez uprawnioną do tego osobę. Dodatkowo należy dokonać formalności związanych z opłaceniem akcyzy.

Dopiero z kompletem przetłumaczonych przez specjalistę dokumentów oraz zaświadczeniem potwierdzającym zapłatę akcyzy lub dokumentem poświadczającym zwolnienie z tejże opłaty można udać się do urzędu, by zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy. Na życzenie klienta zajmujemy się nie tylko samą rejestracją w urzędzie, ale także tłumaczeniami oraz akcyzą. Wystarczy więc dostarczyć nam dokumenty, a dopełnimy wszelkich formalności w najszybszym możliwym czasie. Służymy fachowym doradztwem na każdym etapie realizacji zlecenia w zakresie oferowanych usług.

 

Co warto wiedzieć o rejestracji samochodów?

We właściwym wydziale komunikacji załatwia się sprawy związane z rejestracją samochodów. Jest to konieczne, by auto zostało dopuszczone do jazdy. By uniknąć wysokich kar należy dopełnić tych formalności w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zakupu auta. W przypadku kupna nowego auta, konieczne jest uzyskanie czasowego pozwolenia, tablic rejestracyjnych i wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego, by móc wyjechać z salonu.

Do rejestracji samochodu niezbędne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak:

 • wypełniony wniosek o rejestrację,
 • obecne tablice i dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym (w przypadku używanych aut),
 • umowa kupna-sprzedaży,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • potwierdzenie wykupienia OC
 • oświadczenie salonu, że ma oryginał lub kopię pisma potwierdzającego zapłatę akcyzy w Polsce,
 • zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy.

Do wydziału komunikacji, w którym przeprowadzana jest rejestracja samochodu, musi zgłosić się właściciel auta, a jeśli jest ich kilku (współwłaściciele), to każdy z nich musi stawić się do urzędu. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa członkom najbliższej rodziny (darmowe) lub znajomym, pracownikom (wymagane jest wniesienie 17 zł opłaty skarbowej).

W upoważnieniu do rejestracji samochodu muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce spisania dokumentu,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego) oraz PESEL osoby upoważnionej,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL właściciela auta,
 • zakres pełnomocnictwa, czyli jakie czynności w naszym imieniu może wykonywać upoważniona osoba,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.